Garancia

Garancia, szavatosság

5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított  és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

5.2. A távollévők között kötött szerződésre vonatkozó jogszabályok alapján a Partner a szerződéstől az átvételtől számított 8 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben e szándékát a határidőn belül írásban kell közölnie a Szállítóval. A visszaszállítás költségét a Partner viseli. A Partner köteles a terméket sértetlen állapotban, minden tartozékával együtt, a terméknek megfelelő biztonságos módon azt visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató általi átvétel időpontjáig a kárveszély a Partnert terheli.

A Szolgáltató a határidőben érkezett írásbeli elállás esetén, az áru Szolgáltatóhoz történő visszaérkezésétől számított 30 napon belül a termék vételárát, valamint a Partner által a Szolgáltatónak kifizetett Szállítási költséget megtéríti banki átutalással.

 

Halászi, 2019. október 1.